18
Sep 2023

Nieuws Verkoop gestart

Wij hebben het genoegen aan te kondigen dat de verkoop gestart is van het nieuwbouwproject ‘KELVINSTRAAT’ TE ZOETERMEER.

Onder de pagina VERKOOPINFORMATIE vindt u alle relevante verkoopinformatie zoals de verkoopbrochure, prijslijst, koperskeuzelijst, verkooptekeningen, verkoopomschrijving en het inschrijfformulier.

Op het inschrijfformulier kunt u een eventuele unitvoorkeur(en) aangeven. Het inschrijfformulier kunt u invullen en tot en met maandag 18 september 17:00 uur opsturen naar kelvinstraat@vdk.nl. Alleen volledige ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Verkoper is vrij om de bedrijfsruimten, zonder loting, toe te wijzen. Uiterlijk 25 september informeren wij iedereen over de toewijzing. 

Na de toewijzing zullen wij u het concept van de koop-/aannemingsovereenkomst en overige contractstukken toezenden.  

Zoals het er nu naar uitziet zullen de leveringen van de grond en appartementsrechten in november 2023 plaatsvinden en zal de bouw in december 2023 van start gaan. De verwachtte bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar.

Naar overzicht